Nie ma biednych narodów, są tylko słabo zorganizowane.


Michael E. Porter

Wolność i Równość

W połowie maja został powołany do życia Ruch Społeczny „Wolność i Równość”, stawiający sobie zadanie jednoczenia wokół wspólnych celów wszystkich zainteresowanych tym osób i organizacji chcących budować autentyczną lewicę. Tworząc Ruch „Wolność i Równość”, zobowiązujemy się pracować na rzecz sprawiedliwej, nowoczesnej, otwartej i tolerancyjnej, wolnej od wszelkiej dyskryminacji Polski. Dążymy do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych. Opowiadamy się za zmianami ustrojowymi poszerzającymi realny wpływ obywatelek i obywateli na sposób sprawowania władzy. Zabiegamy o poprawę warunków pracy Polaków. Rolą państwa jest wspieranie edukacji, nauki i kultury, które nie mogą być pozostawione swobodnej grze sił rynku. Niezbędne są działania na rzecz rozwoju przemysłu, innowacyjności oraz zwiększenia udziału państwa w społecznej gospodarce rynkowej. W interesie Polski – Polek i Polaków – jest dalsza integracja wewnętrzna Unii Europejskiej.

Twój Ruch już nie mój

Odchodzę bo nie mogę już uczestniczyć w projekcie, w którym zaczyna brakować miejsca dla ludzi centrolewicy. Z Januszem Palikotem umówiliśmy się na budowanie silnej alternatywy dla prawicy, a skończyło się na popieraniu rządu Ewy Kopacz. Twój Ruch stał się narzędziem zaspokajania ambicji jednego człowieka. Kandydowanie Janusza Palikota w wyborach prezydenckich, to realizowanie czarnego scenariusza dla polskiej lewicy; dwoje kandydatów na prezydenta to dwie porażki. Przegraliśmy wybory europejskie, bo wojny na lewicy chciał Leszek Miller. Przegraliśmy wybory samorządowe, bo wojny chcieli baronowe SLD. Teraz przegrywamy, bo walczyć chcą i Janusz Palikot i Leszek Miller. Inni, którzy mogliby z sukcesem walczyć w wyborach prezydenckich nie chcą podjąć rękawicy. Coraz bardziej realny staje się Sejm bez jakiejkolwiek lewicy . Dwie listy wyborcze to dwa trupy. Nie godzę się na taki scenariusz. Będę czynił wszystko, by mu zapobiec.

Twitter
kontakt

Moje hasła: praca, praca, praca. Zobacz więcej